Online slovník

1

1. odbor X. správy
1. správa FMV
1. zástupce náčelníka I. správy
12. odbor I. správy
17. odbor I. správy
18. odbor I. správy

2

2. správa FMV
21. odbor I. správy
22. odbor I. správy
23. odbor I. správy
25. odbor I. správy
26. odbor I. správy
27. odbor I. správy
28. odbor I. správy

3

3. odbor X. správy
31. odbor I. správy
33. odbor I. správy
36. odbor I. správy
37. odbor I. správy

4

4. odbor X. správy
42. odbor I. správy
47. odbor I. správy

5

5. odbor X. správy
50. odbor I. správy
52. odbor I. správy
55. odbor I. správy
57. odbor I. správy
59. odbor I. správy

6

69. odbor I. správy

7

7. odbor I. správy
74. odbor I. správy

8

8. odbor I. správy
80. odbor I. správy

A

agent
agent chodec
agent dublař
agent kurýr
agentura
agenturní informace
agenturně operativní kombinace
agenturně operativní prostředí
Aktivní opatření
Analyticko-informační a plánovací odbor X. správy
Analyticko-obranné oddělení nelegální rozvědky
Analýza informací
archivní svazek

B

Bezpečnostní aparát
blokace jednorázová
blokace trvalá
Blokace zájmových osob
blokovaná osoba
Bohumil Doubek
báze

C

Centrála rozvědky
cizí vlajka
CoCom
CÚV KSČ

D

defektor
dekonspirace
desinformace
desinformační kanály
Dimo Vangelov Stankov
diverze
dobroželatěl
důvěrník
důvěrný styk

E

Emanuel Havlík
embargo
evidenční karta
evidenční číslo svazku

F

falsdokumenty
falsifikát
Federální ministerstvo vnitra
Fond Z
formy rozvědné práce

G

grafická expertíza

H

heslo
hlavní agentura
hlavní nepřítel
Hlavní správa kontrarozvědky SNB
Hlavní správa rozvědky MV
Hlavní výbor Komunistické strany Československa
hluché místo
hodnocení tajného spolupracovníka
HV KSČ

I

ideový spolupracovník
II. správa FMV
II. správa SNB
Informační odbor I. správy
informační činnost
iniciátor
INN
Inspekce náčelníka I. správy
Inspekce náčelníka Správy vyšetřování StB

J

Jan Ondrovčák
Jaroslav Sládeček
Jiří Stejskal

K

kanál
karbon
kategorie tajných spolupracovníků
kompromitující materiály
Komunistická strana Sovětského svazu
Komunistický režim
konsignace
konsignace došlé pošty
konsignace odeslané pošty
konspirace
konspirační byt
kontakt
kontejner
kontrarozvědka
Kontrarozvědná rezidentura FMV
kontrolní bod
krycí adresa
krycí doklady
krycí jméno
Kádrová skupina X. správy
Kádrové a školské oddělení Správy vyšetřování StB
Kádrový odbor I. správy
kód

L

legalizace
legalizace styku
legalizátor
legenda
legenda o zdrojích příjmů
legenda schůzky
legální rezidentura
linie rozvědné činnosti
linijní odbor
Listy
Lumír Kroček
lustrace

M

mikrofoto
mikrotečka
Milan Moučka
Ministerstvo národní bezpečnosti
Ministerstvo vnitra
MNB
mrtvá schránka

N

NATO
Nelegální rozvědka
Neptun
NRJAN
námět aktivního opatření
nástraha chemická
návodka
Náčelník I. správy
náčelník Správy vyšetřování StB

O

oblastní odbory
Oblastní odbory I. správy
Obranná příprava a ochrana Správy vyšetřování StB
Odbor dokumentace nelegální rozvědky
Odbor psychologických operací
Odbor spojení a operační techniky nelegální rozvědky
Odbor vyšetřování StB krajské správy SNB
odbor vyšetřování StB ve vojenské kontrarozvědce
Odbor vyšetřování v Praze Správy vyšetřování StB (I. odbor)
Odbor zahraniční kontrarozvědky
Odbor řízení a analytiky SV StB
Odborná škola I. správy
odměňování agentury
odposlech
operativec
operativní dokumentace
operativní dokumentace
Operativní oddělení Správy vyšetřování StB
operativní pracovník
operativní svazek
operativní technika
Operativně technický úkon
opuštění republiky
Organizační a operační odbor X. správy
organizační dopis
organizační odbor Správy vyšetřování StB
osobní svazek
osobní svazek kádrového příslušníka

P

perspektivní agentura
plán
plán přípravy
plán spojení
politická rozvědka
polygraf
pomocná agentura
poznatek
propůjčený byt
proval
prověrka korespondence
převaděč

R

Rada vzájemné hospodářské pomoci
radiodiverze
radiokontrarozvědka
referátník
rezident
Rezidentura FMV v Sovětském svazu
rizikové okolnosti
rozvědná akce
rozvědná operace

S

Sbor národní bezpečnosti
schůzka
Sekretariát náčelníka I. správy
Skupina obrany I. správy
sledovač
Sledovačka
sledování
Služba zvláštního určení
souhrnná informace rozvědky
Sovětský blok
společenská agentura
Správa A
Správa B
Správa C
Správa D
Správa E
Správa materiálně technického a provozního zabezpečení
Správa vyšetřování Státní bezpečnosti
styková činnost
Státní bezpečnost
Svaz sovětských socialistických republik
Svazková agenda
svazky řádu 9
Svědectví

T

tajná prohlídka
tajná technická prohlídka
tajné foto
tajné pozorování
teritoriální odbory
trasa obrany proti sledování
TS
třetí země

U

ukončení spolupráce
ustanovka

V

V. správa FMV
Varšavská smlouva
Veřejná bezpečnost
vizový cizinec
vizuální rozvědka
vnitřní odbor I. správy
vnitřní odbor SV StB
Vojenské krytí
Vojenské výzvědné zpravodajství
Václav Smíšek
výjem
výjezdní doložka
Vědecko-technická rozvědka

X

X. správa FMV

Z

zahraniční kontrarozvědka
Zdeněk Hazlbauer
Zdeněk Žlábek
Zdravotnický ústav I. správy
zpravodajská dokumentace
zpravodajská hra
Zpravodajská správa Generálního štábu
ZS/GŠ
zájmová osoba
Zástupce náčelníka Správy vyšetřování StB
závadový poznatek
získání pod cizí vlajkou

Š

šifra
šifrant
šifrový klíč