trasa obrany proti sledování

(TOPS) - připravený úsek cesty, který měl výhodné podmínky pro kontrolu. S její přípravou souvisela důležitá volba vhodné legendy, směru a frekvence této trasy, kontrolních bodů a pohybu po trase. Ty musely zajistit provádění úspěšné osobní kontroly. TOPS realizoval operativní příslušník čs. rozvědky zpravidla před každou schůzkou s tajným spolupracovníkem.

---