radiokontrarozvědka

Kontrarozvědná služba na úseku radiového vysílání, jejímž úkolem bylo odhalovat ilegální radiostanice a pátrat po nich. Bojovala proti úniku utajovaných informací, kontrolovala činnost vysílacích stanic na území státu, sledovala radiovou korespondenci úředních sítí, odhalovala radiointervenci (nepřátelské vysílání v příslušném jazyce) a radiodiverzi a činila opatření proti nim.

---