vizuální rozvědka

Byla jednou z metod rozvědné činnosti. Její podstata spočívala v konspirativním získávání různých rozvědných informací osobním pozorováním (příp. i s použitím optické techniky) a uměním analyzovat viděné jevy a sestavit k nim základní informace. Vizuální rozvědkou bylo možné získat cenné a hodnověrné údaje o různých zájmových objektech politického, ekonomického, vědeckotechnického a vojenského charakteru. Vizuální rozvědka, používala 4 základní metody:

  • vlastní obhlídka a pozorování
  • vytěžování a vyhodnocování legálních materiálů
  • odposlouchávání zpráv
  • nevědomé vytěžování osob.

---