agent kurýr

byl agent, využívaný rozvědkou pro uskutečňování konspirativního spojení s agenturou v jiných zemích nebo i v zemi působení rezidentury, avšak ve značné vzdálenosti. Převážel rozvědné materiály, doklady, peníze a operativní techniku. Jako agenti kurýři se získávali osoby, jež měli možnost pravidelných cest do dané země. Tvořili součást pomocné agentury. Při výběru agenta kurýra bylo nutné přihlížet k požadavkům spolehlivosti, konspirace, operativnosti a předpokladů pro častý, volný, nenásilně legendovatelný přeshraniční legální pohyb. Velmi důležité bylo rovněž dohodnutí a zavedení řádného spojení a systému signálů pro konkrétní akce s agentem kurýrem. V některých případech bylo nutné použít pro agenty kurýry i falešné doklady k umožnění legálního vstupu do zájmové země, případně i nelegálního přechodu hranice.

viz také: kanál

---