odposlech

Operativní technika (speciálně a odborně prováděný úkon), umožňující zachycení a zadokumentování rozhovorů telefonických, v místnostech (soukromých i veřejných), ve vozidlech i v přírodě.

Označení dle druhu úkonu a období:

Technický úkon 1954-1955 1955-1964 1964-1972 1972-1980 1980-1989
Dlouhodobý odposlech DURAL 103 C-7 TA-111 DIAGRAM
Krátkodobý odposlech CÍN 52 H-8 TA-122 STATISTIKA
Telefonní odposlech a kontrola dálnopisného spojení OCEL 220 E-4 TA-133 PŘESTAVBA

---