plán spojení

Pro každého TS byl zpracován plán spojení, uložený ve zvláštním podsvazku osobního svazku TS (vzor č. 6b), který určoval způsob spojení s každým TS. Plán spojení musel obsahovat řádnou schůzku, mimořádnou schůzku, pevnou schůzku, předávací schůzku (nebo jiný způsob předávání materiálů, pokud k němu dochází) a údaje o bydlišti, pracovišti a životním režimu TS (pro případ potřeby záchytu) Při vypracování plánu spojení vycházel operativní pracovník ze zásad konspirativního spojení, agenturně operativní situace, možností rozvědky v zájmové zemi a především z možností TS. Cílem bylo dosáhnout co nejkonspirativnějšího, nejspolehlivějšího a nejoperativnějšího spojení. V závislosti na možných změnách agenturně operativní situace je nutné plán spojení upravovat, kontrolovat i prověřovat. Jeho změny schvaluje náčelník operativního odboru (příp. vyšší náčelník)

viz také: schůzka

---