69. odbor I. správy

Viz také: Vědecko-technická rozvědka

Vedení odboru:

 • od (vzniku 11. odboru (VTR)) 16. dubna 1955 do 22. listopadu 1956 náčelník  - kpt. Stanislav Šejbal „Šedek"
 • od 1956 zástupce NO, v r. 1957 náčelník 11. odboru, 16. odboru (VTR) - kpt. Ing. Václav Viták „Vronský"
 • od 1. prosince 1964 - 1966 náčelník 5. odboru (VTR) - mjr. Zdeněk Hazlbauer „Hegr“
 • od 26. června 1966 zástupce, od 1. dubna 1967 - náčelník 5. odboru mjr. Jiří Vojta „Voborník"; pověřen řízením Správa C, odvolán 31. srpna 1969
 • od 1. dubna 1967 - zástupce NO mjr. Vladimír Čihák „Čížek"
 • 1971 - 1972 náčelník odboru pplk. Jaroslav Bečka „Bendl“ (od r. 1972 zástupce NO)
 • 1971 - zástupce NO mjr. Ing. Miroslav Sýkora „Secký"
 • 1971 - zástupce NO pplk. Ing. Jaroslav Souček „Slavíček" (1981 - 1982 náčelník odboru)
 • 1972 - náčelník odboru pplk. Vladimír Kočí „Konšel"
 • 1978 zástupce NO - pplk. Zdeněk Hromádka „Hladil"
 • únor 1981 - zástupce NO mjr. Ing. František Kořisko Zvoníček"
 • 1984 - náčelník odboru plk. Ing. Alois Horsák „Hajský" (od r. 1981 zástupce NO)
 • 1983 - zástupce NO pplk. Ing. Václav Javůrek „Krofta"
 • 1986 - zástupce NO pplk. Ing. Jaroslav Žemlička „Žabka"

Byl v letech 1974-1990 operativním odborem I. správy FMV po linii vědecko-technické rozvědky. Odbor budoval agenturu v západních zemích (obchodnící západních firem,...), rovněž využíval občany ČSSR a jejich vazby k cizincům. Z řad "vhodných" občanů budoval ideoagenturu. Vysílal příslušníky I. správy na zahraniční rezidentury a umísťoval je v čs. státních orgánech nebo vědecko-technických institucích (PZO, OBO,...). Realizoval nákupy a obstarávání technologií, vědeckých poznatků a vzorků vhodných pro využití v národním hospodářství (počítače, elektronika...). Úsek VTR úzce spolupracoval se sovětskou KGB. K 1.7.1978 prošel odbor reorganizací. V r. 1989 odbor tvořilo:

 • vnitřní skupina
 • 1. odd. - německé země,
 • 2. odd. - další evropské země,
 • 3. odd. - Dálný Východ,
 • 4. odd. - Amerika,
 • 5. odd. - embargo
 • 6. odd. - PERA

Viz také: 1. správa FMV, vědecko-technická rozvědka, 74. odbor I. správy

---