agent chodec

byl agent, který přecházel do státu svého rozvědného působení ilegálně, mimo úředně stanovené hraniční přechody. Agenty chodce používaly demokratické, stejně jako komunistické speciální služby. Vzhledem k existenci železné opony ukončily západní zpravodajské služby spolupráci s agenty chodci v druhé polovině 50. let, zatímco československé tajné služby vyžívaly agenty chodce až do konce komunistického režimu.

---