proval

Byla taková dekonspirace, kdy došlo k odhalení rozvědné akce nepřátelskou speciální službou a k jejímu následnému narušení nebo zmaření. Proval je nejnebezpečnějším případem dekonspirace a jeho příčinou je odhalení pracovníka nebo TS rozvědky a jimi používaných prostředků a metod při provádění konkrétní rozvědné činnosti.

---