závadový poznatek

Zjištění závažného nedostatku nebo nejasnosti, rozpornosti, týkající se spolehlivosti tajného spolupracovníka (TS) nebo bezpečnosti rozvědné činnosti. Např. podezření z dublování, z desinformací, dekonspirace, zrady apod. Patří sem také podezřelé a rozporné momenty v chování TS, projevy jeho nežádoucích vlastnosti, chyby, jichž se při agenturně operativní práci dopustil TS, pracovník rozvědky apod. 

---