šifrový klíč

Souhrn pomůcek umožňujících zašifrování otevřeného textu a pak jeho dešifraci, aby se utajil obsah textu před nepovolanými osobami.

viz také: šifrant, šifra

---