Jaroslav Sládeček

Mjr. Jaroslav Sládeček (1951), krycí jméno: Pánik (OEČ: 196175​)

V čs. rozvědce působil od 1. října 1975 jako referent Oblastního odboru I. správy FMV v Bratislavě.  Od 1. července 1978 na centrále v → 42. odbor I. správy (Európa a NATO). V letech 1981 - 1986 působil na rezidentuře v Brusselu v legalizaci 3. tajomníka. Od 1. září 1986 vedoucí st. referent specialista  → 36. odbor I. správy (aktivní a vlivová opatření)  v hodnosti kapitána. Od 1. listopadu 1986 dočasně zástupce náčelníka odboru, od 1. září 1987 zástupce náčelníka a od 1. října 1988 do 31. prosince 1989 náčelník 36. odboru v hodnosti majora. V prosinci 1989 vydal pokyn ke skartaci písemností a dokumentace týkající se aktivních a vlivových opatření.

Dále viz: legální rezidentura, oblastní odbory I. správy, 1. správa FMV

---