návodka

Počáteční informace (typovací zpráva) k zájmové osobě z určité báze se základními poznatky životopisného charakteru, údaji o zaměstnání, s předběžným odhadem rozvědných možností (vztahu k objektu rozvědného zájmu) a předpokládanou motivací k získání a spolupráci. (Má svůj vzor obsahující všechny potřebné náležitosti - viz vzor č. 5 v Příloze ke Směrnici pro rozvědnou práci I. správy SNB).

viz také: zájmová osoba

---