agenturně operativní prostředí

(AOP) - Také agenturně operativní situace. Souhrn podmínek v určitém operačním prostoru (tj. státě, jeho části nebo v seskupení států), kde rozvědka působila, které ovlivňovaly a určovaly výběr prostředků, metody a formy rozvědné práce. Rozhodující vliv měl vnitropolitický a zahraničně politický kurs dané země, její vztahy k ČSSR a ZSS. Mezi základní prvky AOP patří:

  • politické, hospodářské a vojenské faktory
  • správní a policejní režim, činnost místní kontrarozvědky
  • zeměpisné, demografické a dopravní zvláštnosti
  • zvláštnosti způsobu život, zvyků a obyčejů obyvatelstva.

---