propůjčený byt

(PB) - byt, propůjčený čs. rozvědce v zahraničí prověřeným TS (v ČSSR ideový spolupracovník nebo příslušník rozvědky) a používaný jako konspirační byt.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků

---