Odbor vyšetřování v Praze Správy vyšetřování StB (I. odbor)

Na území Slovenska činnost prováděl Odbor vyšetřování SV StB v Bratislavě (II. Odbor)

  • Odbor zejména prováděl vyšetřování trestné činnosti v rozsahu věcné příslušnosti vyšetřovatelů StB v návaznosti na činnost kontrarozvědných správ (proti základům a bezpečnosti republiky, vyzvědačství, trestní činy po linii vnitřních problematik, trestné činy záškodnictví, sabotáže a hospodářské);
  • Prováděl dokumentaci a vyšetřování trestných činů spáchaných v letech 1938 až 1945 ve prospěch fašistických okupantů a zajišťoval trestní postih pachatelů těchto trestných činů v zahraničí;
  • Sledoval, metodicky usměrňoval nebo se podílel na vyšetřování závažných případů na odborech vyšetřování StB KS SNB;
  • Navrhoval, popřípadě i prováděl preventivní opatření na základě poznatků vyplývajících ze státobezpečnostního vyšetřování;
  • Spolupracoval s příslušnými kontrarozvědnými správami a dalšími útvary SNB; poskytoval jim pomoc při řešení právních a skutkových otázek a při dokumentaci v kontrarozvědném rozpracování; ve stadiu vyšetřování zajišťoval zájmy kontrarozvědných útvarů.

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti

---