kontrolní bod

a/ Kontrolní bod zajišťovací - místo na kontrolní trase pracovníka StB se zajištěním pomocí dalšího rozvědčíka, který ověřoval, zda tento pracovník není sledován. Tyto kontrolní body musely být nejméně 3 (čím více bodů, tím lepší možnosti pro odhalení nejen samotného sledování, ale i metod, způsobů a zvyklostí sledovačky protivníka), nesměly být v jedné linii a blízko sebe, z jejich místa musel být vidět dostatečně široký prostor, jejich umístění mělo být nevýhodné pro sledovačku (z hlediska budování stojek, možnosti vstřícného sledování), muselo se nalézat v prostoru s malou nebo nejvýše střední frekvencí a muselo skýtat možnost delšího zdržení (legenda)

b/ Kontrolní bod - místo na kontrolní trase pracovníka StB, na němž si tento sám ověřoval zda není sledován. Tyto kontrolní body vol na místech, nevýhodných pro sledovačku (tj. tam, kde nemá možnost ukrytí a musí budovat otevřenou stojku).

---