politická rozvědka

Byla samostatný úsek, linie rozvědné činnosti I. správy MV, která byla zaměřena na agenturní proniknutí do objektů státního aparátu zemí, kde rozvědka působila. Cílem činnosti bylo získávání tajných informací strategického nebo taktického významu, které byly dostupné jenom agenturně operativním způsobem. Šlo o získávání takových informací a dokumentů, které včas pomáhaly odhalovat záměry "nepřítele" vůči ČSSR a zemím socialistického tábora jako celku a umožnily jim účinně čelit. Politická rozvědka připravovala a realizovala různá aktivní opatření, psychologické operace a vlivovou politiku (rozvojové země). Hlavním zaměřením byla problematika USA, NATO a SRN, jakož i pokrývání závažných otázek v krizových oblastech a sledování aktivit Čínské lidové republiky na mezinárodním poli.

V roce 1989 zástupce náčelníka pro politickou rozvědku řídil:

Viz také: 1. správa FMV

---