21. odbor I. správy

  • 2. odbor Správy B (1969-1971), odbor "speciální služby" (1971-1974), 21. odbor - analýzy speciálních služeb (1974-1976)

Náčelník:

  • pplk. Stanislav Tomeš "Formánek" (1971 - 1975)

Činnost odboru I. správy MV byla vedena k získávání poznatků o činnosti rozvědek a kontrarozvědných služeb západních státu proti ČSSR, socialistickému táboru a komunistickému a protiimperialistickému hnutí. Odbor se snažil odhalovat pomahače těchto služeb v ČSSR a organizoval aktivní opatření k zamezení jejich činnosti, kompromitoval a diskreditoval imperialismus v očích světové věřejnosti. Rozpracovával problematiku zrádců - emigrantů z řad nositelů státního tajemství zvláštní důležitosti.

K 1.2.1976 byl 21. odbor v počtu 14 míst zrušen.

Viz také: 1. správa FMV, Správa B

---