tajná prohlídka

Opatření sledující odhalit v bytě, na pracovišti, v oděvu a věcech rozpracovávané osoby (za její nepřítomnosti) rozvědně využitelné, příp. kompromitující materiály.

---