hlavní agentura

(poziční) - tvořili ji tajní spolupracovníci (TS), kteří se bezprostředně podíleli na: získávání informací a dokumentů z objektů rozvědného zájmu; typování, získávání a řízení dalších TS; soustavném provádění aktivních opatření; zajišťování dokumentace pro nelegální rozvědku.

viz také: nelegální rozvědka, agentura

---