formy rozvědné práce

Byly specifické, před protivníkem utajované formy práce čs. rozvědky (konspirace, legalizace, legendování aj.), které jí umožňovaly, spolu s prostředky a metodami rozvědné činnosti, plnění rozvědných úkolů a současně rozvědku odlišovali od jiných, veřejných zpravodajských institucí.

---