Sekretariát náčelníka I. správy

Vedení:

 • od 1. února 1969 - náčelník pplk. PhDr. Vlastislav Kroupa
 • od 1. července 1969 - 1972 náčelník mjr. PhDr. Vítězslav Litera "Lučan"
 • od 1. října 1979 dočasně pověřen, od 1. ledna 1981jmenován náčelník pplk. Karel Šimůnek "Šener"
 • od 1. října 1979​ dočasně pověřen zástupcem náčelníka pplk. František Polda "Peták"
 • od 1. října 1979​ zástupce náčelníka plk. Václav Smíšek "Stárek"
 • od 1. října 1982 náčelník mjr. Vladimír Strhan "Stacho" (od 1.1.1981 ZNO)
 • od 1. července 1987 - zástupce náč. vnitřního odboru pplk. Vladimír Brožek "Fajman"
 • 1987 - 1988 náčelník vnitřního odboru kpt. JUDr. Jan Dušek (od 1. 10. 1982 ZNO)

V organizační struktuře I. správy MV byl pomocným a výkonným orgánem náčelníka I. správy a zajišťoval zpracování informací potřebných pro rozhodnutí náčelníka a v rozsahu jeho rozhodnutí zajišťoval plnění úkolů. Prováděl kontrolu plnění pokynů, rozkazů a nařízení na nižších stupních organizační struktury a o výsledcích podával hlášení. Sekretariát neměl právo zasahovat do agenturně operativní činnosti.

​V r. 1969 měl sekretariát strukturu:

 • náčelník sekretariátu
 • zástupce náčelníka
 • referent spolupráce s rozvědkami zemí soc. tábora
 • skupina organizace a plánování
 • skupina mobilizačních opatření
 • skupina řízení oblastních odborů I. správy
 • skupina vnitřní administrativy
 • skupina důstojníků stále služby
 • skupina administrativních pracovníků a překladatelek

K 1. 10. 1979 byl sekretariát zrušen a zřízen vnitřní odbor I. správy, který:

 • vykonával činnost souvisící s přípravou návrhů interních předpisů I. správy, připomínkovým řízením a vedl dokumentaci příslušných předpisů,
 • prováděl analytickou, plánovací a kontrolní činnost rozvědného systému,
 • zpracovával a vedl dokumentaci k přípravě I. správy pro plnění úkolů za branné pohotovosti státu,
 • zpracovával a vedl mobilisační dokumentaci a dokumentaci k plnění úkolů při mimořádných bezpečnostních opatřeních a k zabezpečení bojové pohotovosti I. správy,
 • zpracovával dle pokynu náčelníka správy podklady k provádění prověrek bojové pohotovosti I. správy,
 • organizoval a prováděl ve stanoveném rozsahu opatření souvisící s ochranou utajovaných skutečností a obrannými přípravami I. správy,
 • plnil ve stanoveném rozsahu úkoly souvisící s informovaností náčelníka I. správy o případech stanovených v systému hlásné služby a další úkoly, souvisící s činností operačního střediska,
 • zajišťoval stanovené úkoly na úseku mezinárodní spolupráce a překladatelskou činnost,
 • v rámci správy zabezpečoval administrativní a spisovou službu a jednotnou aplikaci předpisů upravujícich spisový pořádek,
 • vedl přehled o úkolech, které vyplývají pro I. správu z rozhodnutí ministra vnitra ČSSR, pověřeného náměstka ministra vnitra nebo náčelníka správy.

Personální stav odboru k 1.10.1979

Viz také: 1. správa FMV, náčelník I. správy

---