ustanovka

Tajné, legendované šetření 

  • v ČSSR: v místě bydliště a na pracovišti k získání (prověření) základních osobních a rodinných údajů, vztahu prověřovaného ke státnímu zřízení, politické orientaci, organizovanosti, chování a pověsti na veřejnosti, postojům v krizových letech, zájmech, zálibách, charakterovým vlastnostem, stykům, materiálním a finančním poměrům. U osob narozených před r. 1930 i činnost za války.
  • v zahraničí: shromažďování a ověřování poznatků o osobách a objektech rozvědného zájmu (kontrarozvědného zájmu) Prováděl kádrový příslušník i TS.

---