blokace trvalá

Blokace trvalá byla blokace, kterou bylo možné vyžadovat na všechny cizince (kromě státních občanů SSSR, MLR, BLR, NDR, PLR, Kubánské lidové republiky) a na bezdomovce, mající trvalý pobyt mimo území ČSSR. Trvalá blokace se prováděla pouze na příjezd do ČSSR. Podmínkou bylo, že dotyčná osoba byla rozpracovávaná v některém z operativních svazků. Odjezdy cizinců z ČSSR se blokovali jednorázově. Platnost trvalé blokace trvala vždy do konce kalendářního roku, v němž byla zavedena /obnovení bylo možné písemným vyžádáním na ÚOS CENTR do 15. prosince v roku v němž blokace probíhala.

viz také: blokovaná osoba, blokace zájmových osob, blokace jednorázová

---