blokace jednorázová

Byla blokace, kterou bylo možné vyžadovat na všechny cizince (mimo občany SSSR, NDR, BLR, MLR, PLR, MoLR, Kubánské lidové republiky) a na bezdomovce s trvalým pobytem mimo ČSSR i na území ČSSR. Zajišťovala se na příjezd do ČSSR i výjezd z ČSSR. Měla platnost 30 dnů. Nad rámec trvalé nebo jednorázové blokace bylo možné (pokud to nebylo v rozporu s právními nebo interními normami) požadovat některé úkony (zadržení, pozdržení na OPK, vyhoštění, fotodokumentace, osobní a celní prohlídky, prohlídku vozidla, vystavení objektu, osobní seznámení aj.)

viz také: blokovaná osoba, blokace zájmových osob, blokace trvalá

---