Analyticko-informační a plánovací odbor X. správy

  • Samostatné analyticko-informační oddělení, od 1.1.1981 Analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor, od 6. 3. 1986 Analyticko-informační a plánovací odbor 

Vedení:

  • 1975 - 1981 pplk. Václav Koťátko (náčelník)
  • 1982 - 1985 pplk. Zdeněk Lázna (náčelník, od 1981 zástupce)
  • 1985 - 1988 kpt. JUDr. Jan Sloup (náčelník)
  • 1985 - 1988 pplk. Jiří Žák (zástupce náčelníka)

Odbor prováděl analytickou a informační činnost pro náčelníka X. správy FMV, ministra vnitra ČSSR a jeho náměstky. Zajišťoval informační servis pro jednotlivé výkonné útvary a zpracovával dílčí podklady pro konkretizaci zaměření a plánovité řízení kontrarozvědné činnosti. Připravoval také podklady vhodné k publikování v rámci antipropagandy, „preventivně výchovného působení“ a popularizace činnosti SNB. Zpracovával rovněž údaje pro jejich následné počítačové zpracování.

Viz také: X. správa FMV

---