operativní technika

Také operativně technické prostředky. Umožňovala čs. rozvědce (i kontrarozvědce) plnit některé zpravodajské úkoly. Vedle kádrového příslušníka (operativní pracovník) a tajného spolupracovníka (TS) byla základním prostředkem zpravodajské činnosti. Sem patří:

 1. evidování, lustrace
 2. prověrka korespondence
 3. sledování
 4. odposlech
 5. tajná technická prohlídka
 6. výjem
 7. tajné pozorování
 8. tajné foto
 9. nástraha chemická
 10. zabezpečovací opatření
 11. technické prostředky spojení:

---