ukončení spolupráce

Československá rozvědka ukončila spolupráci s tajným spolupracovníkem, jestliže TS zradil, emigroval, byl neseriózním vůči pracovníku rozvědky, soustavně neplnil úkoly a odmítal dále spolupracovat. Ze sítě se dále vyřazovali TS,  kteří:

  • ztratili trvale rozvědné možnosti a není pro ně perspektivní využití
  • projevili se jako neschopní a nemohou splnit předpokládaná očekávání
  • byli dekonspirováni
  • zemřeli

Písemný návrh pracovníka rozvědky na ukončení spolupráce s TS s řádným vyhodnocením spolupráce a memorandum schvaloval náčelník, oprávněný schvalovat návrhy na, získání TS. Osobní svazek TS se ukládal do archivu I. správy SNB.

---