odměňování agentury

Mělo odpovídat dosaženým výsledkům při plnění úkolů, uložených rozvědkou, zejména kvalitě předaných zpráv, materiálů a dokumentů rozvědného charakteru. Uplatňovala se forma morálních a hmotných odměn. Morální odměna TS spočívala většinou v kladném ocenění jeho práce I. správou SNB, výjimečně v případech mimořádných úspěchů v navržení TS ke státnímu vyznamenání, příp. udělení čs. státního občanství. Hmotné odměňování plnilo důležitou výchovnou funkci a vedlo TS k iniciativnějšímu a kvalitnějšímu plnění úkolů. Vedle peněžitých byly možné i věcné odměny. Při udělování odměn bylo nutno dbát zásad konspirace a legendování. 

viz také: agentura, kategorie tajných spolupracovníků, schůzka

---