důvěrník

TS kategorie důvěrník byl čs. státní občan, spolupracující s rozvědkou na území ČSSR, který byl plně oddaný socialistickému zřízení, měl kvalifikaci a schopnosti vysvětlovat různé otázky a problémy, dávat charakteristiky, vyhodnocovat zprávy a dokumenty získané rozvědkou. Důvěrníci byly zpravidla vysoce kvalifikovaní odborníci, jichž lze využít jmenovitě pro potřeby vědeckotechnické rozvědky. Styk rozvědky s důvěrníky je před veřejností utajen. Před důvěrníkem se odhalují pouze ty metody a formy práce rozvědky, které jsou nezbytně nutné ke splnění požadovaného úkolu. Naskytne-li se důvěrníkovi možnost soustavně pracovat mezi cizinci zájmových států, nebo má-li být vyslán do zahraničí, může být získán jako ideový spolupracovník, výjimečně jako agent.

viz také: vědecko-technická rozvědka, kategorie tajných spolupracovníků

---