legalizátor

Zpravidla pracovník kádrového odboru I. správy SNB, který připravoval krycí (legalizační) písemnosti (dotazníky, posudky, legitimace, razítka, podpisy, tiskopisy), čímž zajišťoval, připravoval nebo jinak napomáhal zařizování legalizace příslušníka rozvědky.

viz také: kádrový odbor I. správy, konspirace

---