polygraf

Také lžidetektor. Přístroj zaznamenávající změny elektrické vodivosti kůže na základě vylučování potu, tlak krve, puls, činnost některých svalů aj. Je založen na analýze biologických faktorů, které vznikají v organismu člověka vlivem emocionálních prožitků. V rukou zkušeného pracovníka, odborníka - psychologa je pomocným prostředkem, který umožňuje zhodnotit věrohodnost výpovědi testované, resp. vyslýchané osoby. 

---