50. odbor I. správy

Vedení odboru:

  • 1971 - 1974 náčelník pplk. Jaroslav Myšík "Císařík"
  • 1974 - náčelník pplk. JUDr. Josef Kostka
  • 1972 - 1974 zástupce náč. odboru mjr. Ing. Jiří Adámek
  • 1972 - zástupce náč. odboru pplk. Karel Knor "Kořínek"
  • 1984 - 1990 náčelník pplk. Josef Mánek "Došek" (od r. 1981 zástupce náčelníka odboru)

Odbor zabezpečoval šifrové, telekomunikační a kurýrní spojení pro potřeby I. správy, vnitřní a organizační správy FMV, II. a XIII. správy SNB. Odbor zejména realizoval spojení pro ústřední výbor KSČ, úřad předsednictva vlády ČSSR, Federální ministerstvo zahr. věcí (FMZV), Federální ministerstvo zahr. obchodu a prostřednictvím FMZV i pro další ministerstva.

Kompletně celý šifrový provoz rozvědky byl dáván k dispozici KGB. Od září 1968 dokonce v prvotisku. Protože KGB znala dešifrované telegramy, znala pochopitelně i šifru a mohla si kdykoliv ověřit, zda čsl. rozvědka nepodvádí a plně informuje KGB o své aktivitě...V případě kurýrních zásilek po otevření zapečetěné zásilky dostal řídící orgán do ruky pouze osobní dopisy od svého partnera na residentuře. Vlastní zásilka se vracela řídícímu orgánu do rukou až se značným zpožděním týdne nebo deseti dnů. Obvykle byla korespodence popsána po straně jak poznámkami náčelníků, tak ruskými poznámkami poradců. Dokonce i osobní dopisy, které měly být náhradou za neformální diskusi mezi důstojníkem v poli a jeho řídícím orgánem na centrále, nebyly bezpečné a oba partneři se vyhýbali věcem, které by je mohly zkompromitovat. (Vlastimil Ludvík, Malá sestra)

Viz také: odbor spojení a operační techniky nelegální rozvědky

---