plán přípravy

(na pobyt v zahraničí) - souhrn úkolů, jejichž úspěšné splnění podmiňovalo vyslání příslušníka čs. rozvědky na rezidenturu. Plán byl zpracován z hlediska připravenosti příslušníka k výkonu jak rozvědné práce, tak legalizační funkce. 

---