evidenční číslo svazku

Číslo, pod nímž byl svazek evidován u statisticko-evidenčního útvaru. Jednotlivé druhy svazků se číslovaly výhradně arabskými číslicemi podle stanovených číselných řad, upravených pro strojové zpracování (SEÚ – statisticko-evidenční-útvar).

viz také: svazková agenda

---