společenská agentura

dle terminologie čs. rozvědky agentura pro navazování rozvědně využitelných styků a typování (např. ze zahraničních vládních, diplomatických, vědeckých, novinářských, uměleckých kruhů a vízových cizinců) Společenskou agenturu zpravidla tvořily atraktivní osoby, které měly všestrannou schopnost vytypovanou osobu zaujmout, příp. podle potřeby i zkompromitovat.

---