heslo

(a ohlas) - bylo v rozvědné činnosti smluvené slovo, věta (nebo několik vět), jejichž sdělení druhé osobě, jež byla ve spojení s rozvědkou, potvrdí, že osoba, která heslo uvedla, je rozvědkou zmocněna k provedení určitého opatření. Heslo mělo být spojeno se smluveným ohlasem. Heslo a ohlas byly jako náležitost pevné schůzky nezbytné v zájmu konspirace a bezpečnosti. Heslo sloužilo jednak k potvrzení, že se jedná o "našeho" TS, jednak k důkazu pro TS, že je skutečně kontaktován pracovníkem rozvědky. Z tohoto důvodu muselo být heslo nejméně třístupňové, tj.  ŘO – TS, TS – ŘO, ŘO - TS. V zásadě muselo odpovídat situaci, kde mělo být proneseno, muselo jednoznačně určit TS i ŘO, muselo být lehce zapamatovatelné a jednotlivé části hesla musela mít výrazné markanty. U každého hesla bylo třeba zvážit i případ, že heslo mohlo být v kritických situacích použito i jinde, než na předpokládané schůzce. Řešením bylo zformulování v zásadě universálního hesla, jehož lze použít v jakékoliv situaci a přesto je dostatečně průkazné. Heslo by mělo být vysloveno přesně, avšak bezpodmínečně a důsledně musí být dodrženy markanty hesla. Slovní heslo a ohlas jsou hlavní, věcné heslo (předmět) doplňující zárukou, že kontakt byl navázán se správnou osobou.

viz také: plán spojení

---