tajné pozorování

Operativně technický úkon který umožňoval pozorování zájmové osoby (objektu) bez jejího vědomí pomocí speciálních optických zařízení a maskování.

Označení technického úkonu dle období:

Technický úkon 1954-1955 1955-1964 1964-1972 1972-1980 1980-1989
Skryté pozorování a fotografování HLINÍK 330 F-6 (pozor.), F-5 (fot.) TA-155 APARÁT

viz také: sledování, sledovačka

---