CoCom

Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, Koordinační výbor pro kontroly vývozů se sídlem v Paříži byl odpovědný orgán za tvorbu seznamů strategických výrobků a technologií, které západné státy odepíraly komunistickým zemím. Hlavním kriteriem pro označení země jako komunistické a uvalení embarga byla vládnoucí komunistická strana a státem vlastněné hospodářství. CoCom byl založen v roce 1949 a vůdčí roli v něm hrály USA. Mezi členské země dále patřily: Spojené království, Turecko, Portugalsko, Norsko, Nizozemí, Luxembursko, Belgie, Itálie, Řecko, Francie, Spolková republika Německo, Dánsko, Kanada a Japonsko. Vědecko-technická rozvědka byla nástrojem k získávání západních technologií a obcházení embarga. Národní podniky směrovaly své požadavky na "nákupy" technologií Ministerstvu vnitra, které úkoly delegoval na I. správu MV. Po červnovém zasedání členských zemí CoCom-u v Paříži v červnu 1990 bylo embargo pro Československo, Maďarsko a Polsko zrušené.

---