Odbor vyšetřování StB krajské správy SNB

Ve věcech vyšetřování Odbory vyšetřování StB krajských správ SNB byly podřízeny → Správa vyšetřování Státní bezpečnosti (SV StB). Ve věcech služební přípravy, mobilizační připravenosti a pohotovosti a byla-li potřeba jejich okamžitého zásahu po zjištění, že byl spáchán trestný čin, podléhaly náčelníkům KS SNB. 

SV StB řídila a kontrolovala činnost odborů vyšetřování StB KS SNB při rozhodování o postupu ve vyšetřování a o provedení procesních úkonů, o přijetí věci k vyšetřování, zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění (včetně případů mimořádných událostí), právní kvalifikaci trestného jednání a o provedení zajišťovacích úkonů. 

Věcmi souvisejícími s vyšetřováním byly zejména: 
 

 1. metodické řízení, vyšetřovací taktika a kontrola činnosti vyšetřovatelů v trestních věcech;
 2. rozhodnutí o tom, který vyšetřovatel bude ve věci činný, popřípadě o odnětí věci vyšetřovateli a jejím přidělení jinému, rozhodnutí o složení týmu vyšetřovatelů a o silách a prostředcích, jichž bude použito pří realizaci případu;
 3. dohled na správnou aplikaci zákonů, rozkazů a jiných předpisů při vyšetřování;
 4. usměrňování a sjednocování forem a metod vyšetřování;
 5. spolupráce s ostatními útvary SNB, jakož i ostatními orgány činnými v trestním řízení;
 6. péče o rozvoj politických a odborných znalostí vyšetřovatelů, jejich uvědomělý vztah k práci, upevňování kázně a státní disciplíny;
 7. posuzování materiálů z kontrarozvědného rozpracování při rozhodování o přijetí případu k vyšetřování;
 8. navrhování a provádění preventivních opatření;
 9. racionalizace vyšetřovací práce, vytváření optimálních podmínek pro vyšetřování, zabezpečení efektivního využití pracovních schopností a zkušenosti vyšetřovatelů;
 10. utajení všech zpravodajských prostředků a metod, kterých bylo v průběhu rozpracování a vyšetřování použito, a se kterými se vyšetřovatelé seznámili;
 11. používání zpravodajských prostředků pří vyšetřování, pokud jsou zvláštními předpisy svěřeny do kompetence orgánů vyšetřování;
 12. hlásná služba, statistická a rozborová činnost.

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti

---