grafická expertíza

Znalecký posudek týkající se určité písemnosti a jejího provedení z materiálových a technických hledisek. Zahrnuje širokou oblast grafického, chemického, fyzikálního a jiného zkoumání písemností a dokladů všeho druhu. 

---