Ministerstvo národní bezpečnosti

Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB) existovalo v Československu v letech 1950-1953. Při jeho vzniku i konci hrál významnou a rozhodující roli sovětský vzor a vliv. Podobně tomu ale bylo také v dalších státech tehdejšího sovětského bloku (např. v Německé demokratické republice, Polské lidové republice ad.). 
V ČSR bylo MNB vytvořeno na základě vládního nařízení č. 48 z 23. května 1950. Zřízením MNB došlo k posílení mocenskopolitické role Státní bezpečnosti. Již tak dost silná pozice sovětských poradců v bezpečnosti tím byla ještě posílena, což se mj. odrazilo v konstruování politických procesů počátkem 50. let s důrazem na hledání „nepřátel“ uvnitř samotného komunistického hnutí. 
K vymezení působnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní bezpečnosti byla v červenci 1950 vydána vyhláška. Role ministerstva vnitra v čele s Václavem Noskem se nyní soustředila téměř výhradně na oblast veřejné správy, správních orgánů a komunálního hospodářství. 
Ministerstvu národní bezpečnosti (v jeho čele byl nejdříve Ladislav Kopřiva - obr., od ledna 1952 pak Karol Bacílek - obr. vpravo) příslušela celá agenda Sboru národní bezpečnosti, včetně kompetencí, úkolů a činnosti Státní bezpečnosti. MNB bylo dále zodpovědné za ochranu státních hranic (byla mu podřízena Pohraniční stráž), udržování veřejného pořádku, zajišťování bezpečnosti osob a majetku apod. Ministerstvo disponovalo také agendou evidence obyvatelstva, agendou zbraní, pasů a víz, evidencí cizinců, správou Táborů nucených prací, dopravní bezpečností atd. Pozice MNB ve společnosti v průběhu let 1951-1952 dále posilovala. Koncentrovaly se v něm represivní nástroje tehdejšího komunistického režimu. Z ministerstva se stal obávaný bezpečnostní monolit s rozsáhlými a nekontrolovanými kompetencemi s výraznými přesahy do politické roviny. V dubnu 1951 získalo MNB do své gesce od ministerstva národní obrany vojenskou kontrarozvědku. Od května 1952 se podílelo na rozvoji nově zřízené Vnitřní stráže MNB a o dva měsíce později od ministerstva spravedlnosti převzalo Správu nápravných zařízení.  
V červenci 1952 se změnila organizační podoba Státní bezpečnosti. Místo Velitelství Státní bezpečnosti vznikla Hlavní správa Státní bezpečnosti. Cílem změn (opět dle sovětského vzoru) bylo nahrazení používané vojenské terminologie v systemizaci ministerstva sovětskou bezpečnostní terminologií. 
Dne 11. září 1953 bylo ministerstvo národní bezpečnosti opět podle sovětského vzoru zrušeno. Nejednalo se však o návrat do doby před zřízením MNB. Naopak, stará firma dostala novou fasádu. Zřízení jednotného ministerstva vnitra také souviselo s personálními přesuny v  mocenských strukturách státu. Dosavadní agenda zdůrazňující roli bezpečnostních složek v něm ale stále dominovala.

viz také: Ministerstvo vnitra

---