Odbor spojení a operační techniky nelegální rozvědky

  • 13. odbor (1968), 3. odbor Správy D - spojení s nelegální rozvědkou (1969) 4. odbor Správy D - technický (1969-1971), Odbor spojení a operační techniky (1971-1974), 28. odbor - odbor agenturně operativní techniky a prostředí (1974-1990)

Náčelník:

  • pplk. Jaroslav Mišík "Císařík" (1971 - 1974)

Zajišťoval agenturní krátkovlnné rádiové spojení jednosměrné i obousměrné pro nelegální rozvědku, agenturu rozvědky i ostatních operativních součástí MV v kapitalistických státech. Vybavoval pracovníky a agenturu nelegální rozvědky prostředky spojení a šifrovým materiálem. Vyvíjel nové spojovací metody a navrhoval vývoj a zlepšení používané agenturní techniky a vybavení spojovacích pracovišť. Vyvíjel a zhotovoval individuální spojovací prostředky. Zajišťoval školení v odborných disciplínach spojení, šifrování, agenturní fotografie a mrtvých schránek. Prováděl závěrečné úpravy mrtvých schránek před nasazením do akcí v zahraničí. Náčelník odboru řídil výuku a nasazování tajnopisných prostředků pro celý resort ministerstva vnitra.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka, 50. odbor I. správy

---