1. zástupce náčelníka I. správy

1. zástupci náčelníka správy:

  • 1969 - 1974 plk. Ján Pobeha
  • plk. PhDr. Zdeněk Žlábek "Žemla" (1972 - 1974) - 1. zástupce pro řízení práce v zahraničí
  • dne 1. 7. 1974 byl plk. Ondrej Dovina ustanoven do funkce I. zástupce náčelníka Hlavní správy rozvědky FMV. Prostřednictvím zástupců náčelníka správy se podílel na řízení teritoriálních odborů centrály a oblastních odborů, dále 36. (aktivní opatření) a 26. odboru (zvláštní odbor na FMZV). Osobně dále řídil odbornou školu I. správy FMV, 55. odbor (automatizace a evidence) a celý ekonomicko-technický úsek.
  • plk. Štefan Viedenský "Hric, Vršinský" (1984 - 1988)
  • 1988 - 1989 plk. RSDr. Jan Stehno "Skořepa"
  • od 1.7.1989 pplk. PhDr. Vilém Václavek "Kainar" (pověřený řízením I. správy do 31.1.1990)
  • od 1.1.1990 dočasně poveřen pplk. Milan Jelínek "Brodský"

První zástupce náčelníka I. správy se podílel dle pověření náčelníkem I. správy na řízení rozvědky jako celku a řídil činnost jemu podřízených útvarů. V otázkách všeobecného řízení a organizace činnosti byl podřízen náčelníkovi I. správy, který rozkazem určoval jeho působnost a pracovní náplň. V době nepřítomnosti náčelníka I. správy ho zastupoval v plném rozsahu práv a povinností, byla li mu tato pravomoc delegována náčelníkem nebo ministrem vnitra ČSSR. První zástupce stanovoval pracovní náplň náčelníkům jemu podřízených útvarů, schvaloval pracovní náplň jemu podřízených odborů a samostatných oddělení, schvaloval krátkodobé služební cesty operativních pracovníků do zahraničí.

  • Po linii operativní činnosti schvaloval tajné operace a akce určených útvarů, pokuď schválení nepodléhalo vyšším funkcionářům (náčelník, ministr vnitra), zajišťoval koordinaci a součinnost určených útvarů s příslušnými útvary kontrarozvědky. Rozhodoval o návrzích II. a III. správy FMV i dalších součástí FMV na plnění jejich požadavků rezidenturami po projednání s příslušnými odbory I. správy.
  • V personální (kádrové) oblasti předkládal náčelníku I. správy služební hodnocení náčelníků podřízených součástí, schvaloval služeb. hodnocení příslušníků jím přímo řízených útvarů, uděloval dovolenou a služební volno s nárokem na služební příjem přímo podřízeným náčelníkům a příslušníkům, uděloval v zastoupení náčelníka I. správy FMV odměny a ukládal tresty příslušníkům jim přímo řízených útvarů podle kázenské pravomoci III. stupně (RMV ČSSR č.4/1971).
  • Po linii finančního, materiálního a technického zabezpečení schvaloval jednotlivé výdaje ze zvláštních finančních prostředků do výše stanovené ve zvláštním předpise.

Viz také: náčelník I. správy, 1. správa FMV

---