poznatek

Obsahově stručný informační podklad dílčího rázu o osobě, objektu či události. Obsahuje jen některý základní údaj, jeho využitelnost je omezena. 

---