Rada vzájemné hospodářské pomoci

Mezinárodní organizace, která vznikla v lednu 1949 v Moskvě. Jejím cílem byla vzájemná obchodní výměna zemí sovětského bloku a snaha konkurovat vznikající evropské hospodářské spolupráci po druhé světové válce. Zakládajícími členy byly Albánie (vyloučena 1961), Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, NDR, Rumunsko a SSSR;  v roce 1962 přistoupilo Mongolsko, v roce 1972 Kuba, v roce 1976 Vietnam. Přidruženým členem byla od roku 1964 Jugoslávie. Dominantní postavení v RVHP zastával i díky své politické moci SSSR. Ten také určoval priority a cíle, např. na počátku 50. let v době vyhrocené studené války preferoval těžký a vojenský průmysl. Členské státy RVHP se zavazovaly ke vzájemné ekonomické spolupráci, která často měla nahradit přerušené kontakty se západní Evropou. Nikita Chruščov usiloval o hlubší ekonomickou spolupráci (měla být realizována od roku 1960), která se ale posléze kvůli odporu Bulharska a Rumunska neuskutečnila. Pro Československo nebyla účast v RVHP přínosem. Vedla k uzavření trhu a poklesu konkurenceschopnosti výrobků. Rada vzájemné hospodářské pomoci byla rozpuštěna 28. září 1991. 

---