tajné foto

Je tajné fotografování, filmování, pořízení televizního záznamu, bez vědomí zájmové osoby (objektu) za použití speciální aparatury, technických zařízení a maskovaných prostředků.

viz také: operativní technika

---