kód

Druh smluveného písemného dorozumívání při neosobním spojení se spolupracovníkem. Kód (heslo) se využíval k tomu, aby se utajil nejen obsah zasílané zprávy, ale i skutečnost, že utajená zpráva je zasílána. Podstata spočívá v tom, že se do dopisu vkládají v určeném sledu předem smluvená slova a výrazy, které umožňují sdělit potřebné informace. 

---